İnsan vücudunda bütün temel yaşam fonksiyonları su ile gerçekleşmektedir. Vücudun; çocuklarda %70, yetişkinlerde %60, yaşlılarda ise %50 si sudan oluşmaktadır. İnsan vücudundaki suyun %20 oranında azalması insan hayatının sona ermesine neden olmaktadır.

Yetişkin bir insan vücudu 1 günde idrar yoluyla 1,5 lt., deri yoluyla 0,5 lt., dışkı ve solunum yoluyla 0,5 lt., olmak üzere toplamda 2,5 litre civarında su kaybetmektedir. Vücudun yaşamsal fonksiyonlarının yerine getirilmesi için kaybedilen miktardaki suyun yerine konması ve vücudun su dengesinin korunması gerekmektedir.

Ülkemizde Sağlık Bakanlığınca yayınlanan ve yürürlükte olan “17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği” ve 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Doğal Mineralli Sular Yönetmeliğine göre 4 çeşit su bulunmaktadır. Bu sular ilgili yönetmeliklerde aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.

1. Doğal Kaynak Suyu
Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir veya daha fazla çıkış noktasından yeryüzüne kendiliğinden çıkan veya teknik usullerle çıkartılan ve 25730 sayılı yönetmeliğin 36. maddesinde izin verilenler dışında herhangi bir işleme tabii tutulmaksızın bu yönetmeliğin Ek.1′ de belirtilen nitelikleri taşıyan, etiketleme gerekliliklerini karşılayan ve satış amacı ile ambalajlanarak piyasaya arz edilen yer altı sularıdır.

2. İçme Suyu
Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir çıkış noktasından sürekli akan veya teknik usullerle çıkartılan ve Bakanlıkça uygun görülen dezenfeksiyon, filtrasyon, çöktürme, saflaştırma ve benzeri işlemler uygulanabilen ve parametre değerlerinin eksiltilmesi veya artırılması suretiyle 25730 sayılı yönetmelik Ek.1 deki parametre değerleri elde edilen, etiketleme gerekliliklerini karşılayan ve satış amacı ile ambalajlanarak piyasaya arz edilen yer altı sularıdır.

3. İçme – Kullanma (Şebeke) Suyu
Genel olarak içme, yemek yapma, temizlik ve diğer evsel amaçlar ile gıda maddelerinin ve diğer insani tüketim amaçlı ürünlerin hazırlanması, işlenmesi, saklanması ve pazarlanması amacıyla kullanılan orijine (nereden temin edildiğine) bakılmaksızın orijinal haliyle ya da arıtılmış olarak ister kaynağından, isterse dağıtım ağından temin edilen, 25730 sayılı yönetmelik Ek.1 deki parametre değerlerini sağlayan ve ticari amaçlı satışa arz edilmeyen sulardır.

4. Doğal Minareli Su
Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan, bir veya daha fazla kaynaktan yeryüzüne kendiliğinden veya teknik usullerle çıkartılan, mineral içeriği, kalıntı elementleri ve diğer bileşenleri ile tanımlanan, her türlü kirlenme riskine karşı korunmuş, 25657 sayılı yönetmeliğin 5,6,7,8. maddelerine haiz olan, Gazlı veya Gazsız olarak ambalajlanarak piyasaya arz edilen sulardır.

Suyunuzu serin (5-20 derece), karanlık (güneş ışığından uzak) ve kuru (%50 nemden az) bir yerde saklamalısınız. Kimyasallar, deterjanlar, temizlik maddeleri, benzin ve bunun gibi maddelerden mümkün olduğunca uzak tutmalısınız.

Vücut su eksikliği yaşadığını şu sinyallerle işaret eder:

 • Bulantı
 • Kusma
 • Baş ağrısı
 • Sürekli sıcaklık hissi
 • Dudaklarda ve dilde kuruma hissi
 • Seyrek veya az idrara çıkma ve idrar renginin koyulaşması
 • Sersemlik
 • Deride kuruma
 • Kaslarda ve eklemlerde acıma hissi
 • Vücutta kalori oluşumunda yetersizlik
 • Sürekli sindirim sistemi sorunları
 • Kas tonusun da azalma, sürekli yorgunluk, sersemlik hissi ve kas krampları

Vücudun suya ihtiyaç duyduğunun sinyali olarak, “susuzluk hissini” almak büyük bir yanılgıdır. Çünkü, insan beyni, vücudun su eksikliği yaşadığını ne yazık ki yeteri ölçüde algılamaktan acizdir. Ayrıca, insanlarda susama hissi, bir bardak suyla bile ortadan kalkar ve içtiğimiz su bedenimizin suya doymasına yeterli olmayabilir. İnsanlar, 3,5 litre suyu terle kaybettiklerinde, duydukları susuzluk hissini sadece 0,5 litre su içtiklerinde bile bastırabilirler. Eğer su gereksiniminin bir göstergesi olarak sadece susama duygusu dikkate alınırsa yüzde 3,5’luk bir kaybın yerine konulması 12-24 saat gerektirebilir.

İnsanlığın sorunları açısından bakıldığında; 21. yüzyılın en önemli mücadelelerinden birisinin de dünya nüfusunun artan su ihtiyacını yeterli ve güvenli şekilde karşılamak olduğu görülecektir. Dünyadaki içilebilir su kaynakları eşit şekilde dağıtılmamıştır ve su sorunu bölgeye göre farklılık göstermektedir. Güvenli içme suyu temin edilen alanların kirlilik gibi dış etkenlerden çabuk etkileniyor olması, su kaynaklarının korunması konusunu özellikle suyun kıt olduğu bölgelerde hayati bir konu haline getirmektedir.

 • Yeryüzündeki suların % 97’si tuzlu,
 • % 3’ü ise tatlı sudur.
 • Tatlı suyun kaynaklarının; % 97’si kutuplardaki buz dağlarından,
 • % 2’si derin yeraltı sularından,
 • % 1’i ise erişilebilir sulardan oluşmaktadır.

pH suyun asidik, bazik yada natürel olup olmadığını gösterir. 1 ile 14 arasında değişen bir skalada 7 natürel, 7 nin altı asidik ve 7 nin üstü bazik yada alkalin olarak adlandırılır.

 • Nötür su pH =7
 • Asidik su pH <7
 • Evsel kullanım pH 6.5 – 8.5

Suyun içerdiği çözünmüş iyonların miktarını belirler. Su saflaştıkça iletkenlik azalır. Toplam çözünmüş katı madde suda çözünmüş tüm katı maddeleri belirler. (TOTAL DISSOLVED SOLIDS) miktarını tanımlamak için kullanılır. Birimi Parts Per Million (PPM).

 • Saf su <10 PPM
 • İçilebilir su 0-250 PPM
 • Sorunlu su 250 to 500 PPM
 • Vucuda zararlı su > 500 PPM
 • Okyanus suyu >50,000 PPM