kalite-politikamiz

Firmamız tarafından takip edilmesi kararlaştırılan kalite ve gıda güvenliği hedefleri aşağıda verildiği gibidir:

  • Hijyen denetimlerinde % 100 uygunluğu yakalamak.
  • Müşteri şikayetlerini minimize ederek sıfıra yaklaştırmak.
  • Satışını yaptığımız ürünlerimizin verilen terminlerinin % 100 oranında gerçekleşmesini sağlamak.
  • Ürünlerimizi gününde ve sıfıra yakın zayiatla sevk etmek.
  • Müşteri memnuniyetini % 100 sağlamak.
  • Yapılan muayene ve deneylerde doğru sonuçlar alınmasını % 100 oranında gerçekleştirmek.
  • Firmamız ürünlerinin yabancı ülkelerin laboratuarlarda yapılan analizlerinde % 100 uygunluk sağlamak.
  • Tüm personelimize Temel Gıda Güvenliği ve Hijyen eğitimlerini vermek.
  • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurallarına %100 uymak.

Sertifikalarımız