Kalite Politikamız

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ HEDEFLERİ
 
 Firmamız tarafından takip edilmesi kararlaştırılan;
 Kalite ve Gıda Güvenliği hedefleri aşağıda verildiği gibidir:
 
 
 Hijyen denetimlerinde % 100 uygunluğu yakalamak.
 
* Müşteri şikayetlerini minimize ederek sıfıra yaklaştırmak.
* Satışını yaptığımız ürünlerimizin verilen terminlerinin % 100 oranında gerçekleşmesini sağlamak.
* Ürünlerimizi gününde ve sıfıra yakın zayiatla sevk etmek.
* Müşteri memnuniyetini % 100 sağlamak.
* Yapılan muayene ve deneylerde doğru sonuçlar alınmasını % 100 oranında gerçekleştirmek.
* Firmamız ürünlerinin yabancı ülkelerin laboratuarlarda yapılan analizlerinde % 100 uygunluk sağlamak.
* Tüm personelimize Temel Gıda Güvenliği ve Hijyen eğitimlerini vermek.
* Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurallarına %100 uymak.